Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

«Πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

Οι Συντονιστικοί φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος», δηλαδή η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων), το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), προσκαλούν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια), γενικής και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Ομογένειας, ώστε να συμμετάσχουν στο Δίκτυο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του (2021-22).

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα;

Το Φθινόπωρο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδας και Ομογένειας) που έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις του δικτύου και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό του υλικό σε ένα τουλάχιστον τμήμα του σχολείου.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσει το σχολείο μου συμμετοχή;

H ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ως τις 29 Οκτωβρίου 2021. 

https://forms.gle/L2WKvi7D5taT7U4m7

Είναι σίγουρο ότι εφόσον ένα σχολείο υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα επιλεγεί;

Όχι, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από αυτές που μπορεί να δεχτεί το Δίκτυο. Το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν δεκτές στο Δίκτυο έως 60 σχολικές μονάδες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Η τελική λίστα συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη (εκτός από τη σειρά προτεραιότητας) τα ακόλουθα κριτήρια: α) εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και όλων των τύπων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία / δημοτικά / γυμνάσια /  λύκεια), β) γεωγραφική διασπορά, γ) συμμετοχή ειδικών σχολικών μονάδων και πρότυπων πειραματικών σχολικών μονάδων και δ) συμμετοχή σχολείων της Ομογένειας.

Προβλέπεται επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών;

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται στους ετήσιους προγραμματισμούς δράσεων και επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι μικτή: δια ζώσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και σε περιοχές που τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες) και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος. Στη δια ζώσης επιμόρφωση θα συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα του Δικτύου (ο αριθμός των σχολικών μονάδων περιγράφεται στην αρχική ταυτότητα του Δικτύου), ενώ στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου. Για τις λεπτομέρειες αυτών των επιμορφώσεων (ημερομηνίες, πρόγραμμα κλπ) οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα.

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς του Δικτύου;

θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό (που έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ):

-του ΕΚΟΜΕ

-του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

-της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

…Και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΜΜΕ

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής;

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής στο δίκτυο αλλά και στις επιμορφωτικές δράσεις.  

Τι υποχρεώσεις έχουν όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Να συμμετέχουν στην αρχική (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) επιμόρφωση.

Να πραγματοποιήσουν στις τάξεις τους δραστηριότητες του Δικτύου.

Να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης του Δικτύου και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου πιθανό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

– 1-29 Οκτωβρίου 2021:                                                υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

– Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022:                           πραγματοποίηση επιμόρφωσης

– Δεκέμβριος 2021-Μάιος 2022:                                 δράσεις του δικτύου στα σχολεία

– Ιούνιος 2022:                                                                  υποβολή απολογισμών, αξιολόγηση του δικτύου

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου είναι εννεαμελής.

Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Καραβασίλης Ιωάννης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Σερρών

Αντιπρόεδρος: Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Ταμίας: Κυμιωνής Στέλιος, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΕΚΟΜΕ

Γραμματέας: Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μέλη:

-Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

-Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

-Βασίλης Σουλικιάς, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

-Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

-Λαμπρινή Μίχου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

Παιδαγωγική ομάδα

Η παιδαγωγική Ομάδα συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου

Σύνθεση της Π.Ο.:

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός,  Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Διευθυντής ΜΠΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Διευθυντής: εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέλη:

Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ, Γενικός Γραμματέας της UNESCO Media & Information Literacy Alliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας Expert Group on Tackling Disinformation & Promoting Digital Literacy Through Education & Training, DG Connect.

Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Συνεργαζόμενοι φορείς

  • Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας
  • ΕΡΤ
  • Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης
  • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ακόμη, πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ (δημοσιογραφία, κινηματογράφος, οπτικοακουστική αγωγή), τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση Δικτύου:

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, (Εθνικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα», Υπόψη: Ιωάννης Πούλιος, Κερασούντος 2, 62110, Σέρρες

ή

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπόψη: Παπαδημητρίου Σοφία, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αθήνα

ή

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, Υπόψη: Ανδριοπούλου Ειρήνη, Αλεξάνδρου Πάντου  & Φραγκούδη 11, 17671, Καλλιθέα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

(Για το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

-Βασίλης Σουλικιάς, 2103442155

-Άλκηστις Πουλοπούλου, 2103443042

-Λαμπρινή Μίχου, 2103442764

(για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών)

-Πούλιος Ιωάννης, 2321047515

(για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας/ ΕΚΟΜΕ)

-Ανδριοπούλου Ειρήνη, 2144022522

-Κυμιωνής Στέλιος, 2144022521

e-mail:  paideiamme@gmail.com  (γραμματεία Δικτύου)

Ιστοσελίδα: www.edu4media.eu (Υπό κατασκευή)

You might be interested in …