Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Συντονιστής Δικτύου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ιδρύθηκε με το νόμο 1566 του 1985 (ΦΕΚ Α΄167/30-9-1985) και συγκεκριμένα το άρθρο 56 (που αντικαθιστά το άρθρο 7 του νόμου 1304/1982). Φροντίζει για την  οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των 190 σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) που υπάγονται στον έλεγχο της. Έχει τόσο τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών αυτών μονάδων όσο και την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των 1550 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά. Παράλληλα, υλοποιεί τοπικά, πανελλήνια και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, πραγματοποιεί επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς για τον συντονισμό κοινών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ιστοσελίδα: https://dipe.ser.sch.gr