Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Συντονιστής Δικτύου

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες.


Αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση συνδέεται με το νεανικό κοινό μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή. Σημαντικό όχημα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί ο ολοένα αναβαθμιζόμενος δικτυακός τόπος του φορέα στη διεύθυνση www.edutv.gr (2009), όπου μπορεί ο μαθητής/εκπαιδευτικός να δει τις ταινίες της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης σε πραγματικό χρόνο (βίντεο ροής – streaming) ή να τις κατεβάσει στον Η/Υ (βίντεο κατ΄απαίτηση – video on demand) αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και ακολουθώντας τις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών τηλεοράσεων.


Στο πλαίσιο των καλών πρακτικών δημιουργήθηκε η πλατφόρμα νεανικής δημιουργίας, www.i-create.gr (2011). Η πλατφόρμα προσφέρει ένα περιβάλλον υποστήριξης και προβολής των ψηφιακών μαθητικών έργων με έμφαση στο βίντεο. Τα έργα αναπτύσσονται και υποβάλλονται μέσα από διαγωνισμούς βίντεο, καμπάνιες και συνεργασίες με σχολεία, Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Οι εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υποστηρίχθηκαν με τεκμηριωμένο περιεχόμενο και εμπλουτίστηκαν με το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από ομάδες μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους στον κοινό χώρο οικοδόμησης γνώσης της πλατφόρμας.


Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάζουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ή να αναζητούν συμμετοχές άλλων σχολείων στο Φωτόδεντρο Μαθητικών Δημιουργιών ή Φωτόδεντρο i-create στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/i-create/. Αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φιλοξενεί μαθητικά ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα που δημιουργούνται στο πλαίσιο διεθνών και πανελληνίων διαγωνισμών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.