Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συντονιστής Δικτύου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”  λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλύπτοντας διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες, μεταξύ άλλων, στα εξής θεματικά πεδία:

  • Παιδαγωγική των Μέσων και Γραμματισμός στα Μέσα
  • Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Μη Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης
  • Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών
  • Κοινότητες Μάθησης – Πρακτικής
  • Κινηματογραφική Παιδεία – Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών   
  • Κινητή μάθηση
  • Web 2.0 στην Εκπαίδευση
  • Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση

Επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας και Δ/ντης του Εργαστηρίου: Αλιβίζος Σοφός. 

Διεύθυνση Εργαστηρίου: Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Αίθουσα 8, Τηλ.: 22410 99294 Lsofos@aegean.gr