Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Υλικό επιμορφώσεων

Υλικό επιμορφώσεων 2023 – 2024

Υλικό επιμόρφωσης 14 – 11 – 2023

Βίντεο επιμόρφωσης

Εξερευνώντας τα οπτικοακουστικά αρχεία: Μια εισαγωγή στο μαθητικό ντοκιμαντέρ
Άλκηστις Πουλοπούλου
Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Υλικό επιμόρφωσης 30 – 11 -2023

Βίντεο επιμόρφωσης

Εισαγωγική Εισήγηση
Ιωάννης Πούλιος

Καλές πρακτικές
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ

Υλικό επιμόρφωσης 18 – 01 – 2024

Βίντεο επιμόρφωσης

Eπιδιώκοντας ένα άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα… βασικές ηχητικές επεξεργασίες παραδείγματα – αντιπαραδείγματα
Βαγγέλης Νικολιδάκης
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός (ΠΕ70) στο τμήμα
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
του ΥΠΑΙΘΑ

Podcast στη σχολική τάξη
Τηλέμαχος Μούσας
Μ.Mus. / Yπ. Διδάκτωρ
Στέλεχος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων ΥΠΑΙΘΑ

Υλικό επιμόρφωσης 01 – 02 – 2024

Βίντεο επιμόρφωσης

Οδηγός Μελέτης «Cin(e)περίληψη στην τάξη»
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών, ΕΚΟΜΕ
Ματούλα Παπαδημητρίου, στέλεχος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών, ΕΚΟΜΕ
 
Παρουσίαση Οδηγού Μελέτης «Cin(e)περίληψη στην τάξη»
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών
Ματούλα Παπαδημητρίου, στέλεχος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών, ΕΚΟΜΕ
 
Χάρτης δραστηριοτήτων Οδηγού Μελέτης «Cin(e)περίληψη στην τάξη»
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών
Ματούλα Παπαδημητρίου, στέλεχος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών, ΕΚΟΜΕ

Υλικό επιμόρφωσης 29 – 02 – 2024

Βίντεο επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικό υλικό «Είσαι (στα) μέσα;»
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών
 
Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού «Είσαι (στα) μέσα;»
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Προϊστάμενος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών
Ματούλα Παπαδημητρίου, στέλεχος Τμήματος Οπτικοακουστικής Παιδείας και Ερευνών, ΕΚΟΜΕ

Υλικό επιμόρφωσης 14 – 03 – 2024

Βίντεο επιμόρφωσης

H Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Πρακτικές Εφαρμογής στην Τάξη
Ειρήνη Ανδριοπούλου, MA, PhD Cand.
Media Analyst / Researcher / Media Literacy Expert
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης
Ex-officio UNESCO MIL Alliance, Europe & N. America Chapter
EC Expert Group Disinformation & Digital Literacy
OFCOM Making Sense of Media Research Group
REBOOT Fellow Researcher
Email: ireneandriopoulou@gmail.com

Υλικό επιμόρφωσης 28 – 03 – 2024

Υλικό επιμορφώσεων 2022 – 2023

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 30 – 11 – 2022

Βίντεο 1ης επιμόρφωσης

1. Οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος
Ιωάννης Πούλιος

2. Θεωρητικό Πλαίσιο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes


3. Επιμορφώσεις
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ

Υλικό επιμόρφωσης στην Αθήνα 26 – 03 – 2022

1. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις
Ιωάννης Πούλιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης

2. Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes


Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


3. Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείρηση της παραπληροφόρησης μέσω της κριτικής ψηφιακής παιδείας
Ειρήνη Ανδριοπούλου

Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου, Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, ΓΓΕΕ, Προεδρία της Κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας UNESCO Media & Information Literacy Alliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας Expert Group on Tackling Disinformation & Promoting Digital Literacy.

4. Cin(e)περίληψη στην τάξη
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Ματούλα Παπαδημητρίου
Στέλεχος Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Υλικό επιμόρφωσης 25 – 05 – 2023

1. Διαδραστικό βίντεο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Υλικό επιμορφώσεων 2021 – 2022

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 03 – 12 – 2021

1. Υλοποιώντας δράσεις οπτικοακουστικής αγωγής: η περίπτωση της τηλεόρασης. Σημαντικές παράμετροι Τεχνικές και πρακτικές
Ιωάννης Πούλιος

2. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 1ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


3. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 2ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


4. Παιδεία στα Μέσα Καλές Πρακτικές – Διαδίκτυο
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


5. Η Κινηματογραφική Παιδεία στην τάξη – Προτάσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Υλικό 2ης επιμόρφωσης 28 – 01 – 2022

1. Κινηματογράφος και Ταινίες Μικρού Μήκους
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ


2. Εικόνας μεταχειρίζου, ω διδάσκαλε!
Ιωάννης Πούλιος

3. Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης για τη Δράση του Κιαροστάμι

Υλικό 3ης επιμόρφωσης 25 – 02 – 2022
Υλικό 5ης επιμόρφωσης 28 – 06 – 2022