Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Υλικό επιμορφώσεων

Υλικό επιμορφώσεων 2022 – 2023

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 30 – 11 – 2022

Βίντεο 1ης επιμόρφωσης

1. Οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος
Ιωάννης Πούλιος

2. Θεωρητικό Πλαίσιο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes


3. Επιμορφώσεις
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ

Υλικό επιμόρφωσης στην Αθήνα 26 – 03 – 2022

1. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις
Ιωάννης Πούλιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης

2. Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes


Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


3. Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείρηση της παραπληροφόρησης μέσω της κριτικής ψηφιακής παιδείας
Ειρήνη Ανδριοπούλου

Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου, Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, ΓΓΕΕ, Προεδρία της Κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας UNESCO Media & Information Literacy Alliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας Expert Group on Tackling Disinformation & Promoting Digital Literacy.

4. Cin(e)περίληψη στην τάξη
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Ματούλα Παπαδημητρίου
Στέλεχος Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Υλικό επιμόρφωσης 25 – 05 – 2023

1. Διαδραστικό βίντεο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Υλικό επιμορφώσεων 2021 – 2022

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 03 – 12 – 2021

1. Υλοποιώντας δράσεις οπτικοακουστικής αγωγής: η περίπτωση της τηλεόρασης. Σημαντικές παράμετροι Τεχνικές και πρακτικές
Ιωάννης Πούλιος

2. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 1ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


3. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 2ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


4. Παιδεία στα Μέσα Καλές Πρακτικές – Διαδίκτυο
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


5. Η Κινηματογραφική Παιδεία στην τάξη – Προτάσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Υλικό 2ης επιμόρφωσης 28 – 01 – 2022

1. Κινηματογράφος και Ταινίες Μικρού Μήκους
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ


2. Εικόνας μεταχειρίζου, ω διδάσκαλε!
Ιωάννης Πούλιος

3. Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης για τη Δράση του Κιαροστάμι

Υλικό 3ης επιμόρφωσης 25 – 02 – 2022
Υλικό 5ης επιμόρφωσης 28 – 06 – 2022