Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Παιδαγωγική ομάδα

Η παιδαγωγική Ομάδα συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου

Σύνθεση της Π.Ο.:

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός,  Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Διευθυντής ΜΠΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Διευθυντής: εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέλη:

Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ, Γενικός Γραμματέας της UNESCO Media & Information Literacy Alliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας Expert Group on Tackling Disinformation & Promoting Digital Literacy Through Education & Training, DG Connect.

Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών