Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγός για τους «Νέους Ψηφιακούς Ηγέτες» (ISD & Action Synergy), για την Παιδεία στα Μέσα, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την ψηφιακή πολιτειότητα