Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Θεωρητικό πλαίσιο

Διαδίκτυο

Θεωρητική κατάρτιση για τις συνέπειες από τη χρήση του διαδικτύου

Learn More

Κινηματογράφος

Η ιστορία του κινηματογράφου
Κινηματογραφική «γλώσσα», κανόνες και κώδικες του κινηματογράφου

Learn More

Τηλεόραση

Διερεύνηση των μηνυμάτων της τηλεοπτικής εικόνας.
Κατανόηση των κωδίκων του τηλεοπτικού Μέσου και της τηλεοπτικής «γλώσσας»

Learn More