Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Τηλεόραση

Διερεύνηση των μηνυμάτων της τηλεοπτικής εικόνας.
Κατανόηση των κωδίκων του τηλεοπτικού Μέσου και της τηλεοπτικής «γλώσσας»

Διερεύνηση των μηνυμάτων της τηλεοπτικής εικόνας

Κατανόηση των κωδίκων του τηλεοπτικού Μέσου και της τηλεοπτικής «γλώσσας»

Τηλεοπτικές διαφημίσεις: μηνύματα, storytelling, εργαλεία και τεχνικές επιρροής

Ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές

Τοποθέτηση προϊόντος και Δημόσιες Ανακοινώσεις

Τηλεοπτική σήμανση

Διατροφή και διαφήμιση

Εκπαιδευτικό υλικό Media Smart (IOM)

Δημιουργία τηλεοπτικών προϊόντων από τους μαθητές (διαφημίσεις, τηλεοπτικά δελτία κλπ)

Αληθινές vs Ψεύτικες Ειδήσεις