Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Συντονιστής Δικτύου

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (EKOME) είναι ο εθνικός φορέας για τα οπτικοακουστικά και την επικοινωνία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στρατηγική που βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες δράσης: α) δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση και υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οπτικοακουστικό τομέα και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα (δράση: Invest), β) θέσπιση μιας εθνικής πολιτικής για τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών και ψηφιακών αρχείων (δράση: Digitise), γ) ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση και την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (MIL) στην Ελλάδα (δράση: Educate).

Ο τρίτος άξονας δράσης, η Εκπαίδευση επικεντρώνεται στην Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, μέσω της ανάπτυξης συστάσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και έργων στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Υποστηρίζει τους χρήστες και επαγγελματίες στα ΜΜΕ σε όλες τις μορφές έκφρασης και συμμετοχικής δράσης στο ψηφιακό περιβάλλον, προς μια ανταγωνιστική δημιουργική βιομηχανία και κοινωνία της γνώσης.

Σε διεθνές επίπεδο, το ΕΚΟΜΕ συντονίζει από το 2018 το Ευρω-Μεσογειακό Γραφείο της συμμαχίας UNESCO Media & Information Literacy Alliance, σε μια στρατηγική συνεργασία με την UNESCO, ενθαρρύνοντας πολιτικές και πρακτικές καλλιέργειας δεξιοτήτων οπτικοακουστικής και ψηφιακης παιδείας (upskilling, reskilling) με βάσει του Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ έως 2030.

Επικοινωνία: educate@ekome.media

URL: https://www.ekome.media/el/ekpaideysi/