Τηλέφωνο: 23210 47515
Expand search form

Υλικό επιμορφώσεων

Υλικό επιμορφώσεων 2022 – 2023

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 30 – 11 – 2022

Βίντεο 1ης επιμόρφωσης

1. Οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος
Ιωάννης Πούλιος

2. Θεωρητικό Πλαίσιο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes


3. Επιμορφώσεις
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ

Υλικό επιμορφώσεων 2021 – 2022

Υλικό 1ης επιμόρφωσης 03 – 12 – 2021

1. Υλοποιώντας δράσεις οπτικοακουστικής αγωγής: η περίπτωση της τηλεόρασης. Σημαντικές παράμετροι Τεχνικές και πρακτικές
Ιωάννης Πούλιος

2. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 1ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


3. Παιδεία στα Μέσα – Μέρος 2ο
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Καθηγητής
University of Aegean, Rhodes

Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


4. Παιδεία στα Μέσα Καλές Πρακτικές – Διαδίκτυο
Δρ Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων
Καθηγήτρια – Σύμβουλος, ΕΑΠ


5. Η Κινηματογραφική Παιδεία στην τάξη – Προτάσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

Υλικό 2ης επιμόρφωσης 28 – 01 – 2022

1. Κινηματογράφος και Ταινίες Μικρού Μήκους
Ειρήνη Ανδριοπούλου
Προϊσταμένη,
Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ


2. Εικόνας μεταχειρίζου, ω διδάσκαλε!
Ιωάννης Πούλιος

3. Ερωτηματολόγιο Ανατροφοδότησης για τη Δράση του Κιαροστάμι

Υλικό 3ης επιμόρφωσης 25 – 02 – 2022
Υλικό 5ης επιμόρφωσης 28 – 06 – 2022